Viewing posts from : czerwiec 2022
forum Polska Rumunia www pl

Polsko-Rumuńskie Forum Ekonomiczne podczas 7 edycji Kongresu590 pt. „Łączymy Wszystkich”

Zapraszamy do udziału w Polsko – Rumuńskim Forum Ekonomicznym podczas 7 edycji Kongresu590 pt. „Łączymy Wszystkich”. Wyznaczanie nowych celów współpracy oraz zacieśnienie relacji gospodarczych i politycznych pomiędzy Polską i krajami regionu Trójmorza, w tym Rumunii – to główne zagadnienia Forum. Polska i Rumunia intensyfikują współpracę bilateralną w ostatnich latach. Realizacja projektów w ramach Trójmorza tj., [...] Czytaj więcej