KONFERENCJA FOOD & BEVERAGE W BUKARESZCIE

Od godz. 9.00, Grecko-Rumuńska Bilateralna Izba Przemysłowo-Handlowa, we współpracy z innymi izbami, zaprasza wszystkich członków Polsko-Rumuńskiej Bilateralnej Izby Przemysłowo-Handlowej do wzięcia udziału w wydarzeniu zorganizowanym wspólnie z Ambasadą Republiki Greckiej w Bukareszcie w Radisson Hotel Bucharest. Konferencja dotyczyć będzie segmentu Food & Beverages w Rumunii, w tym również przemysłu rolno-spożywczego, oraz kanałów dystrybucji. Konferencja ma na celu przedstawienie branży food&beverage. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź http://www.hrcc.ro.