Łódź (nie) odkryta, wizyta studyjna w Łodzi, 20-21 listopad, 2019r.

Przedstawiciele izb bilateralnmych w ramach IGCC (The International Group of Chamber of Commerce) w dniach 20-21 listopada 2019r. wzięli udział w wizycie studyjnej w Łodzi, na zaproszenie Prezydenta Miasta Łodzi-Hanny Zdanowskiej. Uczestnicy mieli okazję odwiedzić miasto, które w XIX wieku było kwitnącym centrum produkcji tekstyliów, a w XX wieku stało się centrum polskiego filmu. Odzwierciedla to architektura miasta. Dziś wiele budynków poprzemysłowych zostało przekształconych w mieszkania i lofty (fabryka Scheiblera na Księżym Młynie), budynki komercyjne (Manufaktura) lub nowoczesne lokale biznesowe (Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna). Jest to możliwe dzięki szeroko zakrojonemu programowi rewitalizacji miasta, który jest realizowany od kilku lat. Ponadto, Łódź będzie gospodarzem międzynarodowego kongresu ,,zielone expo” w 2024 roku.

Miasto przeżywa okres dobrobytu w ostatnich latach; stopa bezrobocia to jedna czwarta tego, co było, kiedy Polska przystąpiła do UE. Bliskość stolicy i jej lokalizacja na skrzyżowaniu polskiej infrastruktury transportowej sprawiają, że Łódź jest doskonałym miejscem na nowe zakłady produkcyjne, jako centrum logistyczne oraz dla stale rosnącej liczby centrów usług wspólnych i centrów outsourcingu procesów biznesowych. Miasto ma świadomą strategię wspierania inwestorów zainteresowanych Łodzią jako lokalizacją biznesową.
Uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili również Hydro, norweską firmę produkującą części samochodowe, aby zobaczyć nowoczeną linię produkcyjną, a także ważne miejsce miasta w globalnym łańcuchu dostaw.