POLSKO – RUMUŃSKA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

W dniu 24 lutego br. z inicjatywy PRBCC odbyło się spotkanie w formie wideokonferencji dotyczące rozwoju polsko – rumuńskich stosunków gospodarczych. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Kluż Napoki, w tym Wiceburmistrz Pan Dan Ștefan Tarcea, a także Minister – Radca Pan Ștefan Porojan z wydziału ekonomiczno – handlowego Ambasady Rumunii w Warszawie oraz przedstawiciele firmy Atlas Sp.zo.o. lidera w Europie Środkowo – Wschodniej w obszarze produkcji materiałów budowlanych, która w Rumunii prowadzi działalność pod firmą Cesal S.A.

Dyskusja stała się okazją do zaprezentowania przewag konkurencyjnych regionu Klużu oraz otwartość administracji lokalnej do podejmowania wspólnych wysiłków na rzecz dalszego zachęcania i ułatwiania obecności polskiego biznesu w Rumunii, jako sposób na wzmocnienie stosunków gospodarczych między dwoma krajami oraz ogólnej dwustronnej interakcji, które obejmuje bardzo trwałe powiązania w sferze dyplomacji, ekonomii, bezpieczeństwa, kultury i nauki.

W istocie stosunki między Rumunią a Polską charakteryzują się szczególnym dynamizmem i doskonałą współpracą, mające podstawy w dwustronnym Partnerstwie Strategicznym, które zostało nawiązane w 2009 roku i odnowione w 2015 roku na szczeblu głów państw. Rumunia jest jednym z ważniejszych kierunków ekspansji inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw, oferująca im korzystne i stymulujące środowisko do rozwoju biznesu. Według danych rumuńskiego rejestru handlowego na koniec grudnia 2020 r. w Rumunii zarejestrowanych było 1260 firm z polskim kapitałem i liczba ta systematycznie rośnie.