VIII Międzynarodowa Konferencja pt. ,,Potencjał eksportowy i handlowy świętokrzyskich producentów sektora spożywczo-przetwórczego”

VIII Międzynarodowa Konferencja pt. ,,Potencjał eksportowy i handlowy świętokrzyskich producentów sektora spożywczo-przetwórczego” 

 

W dniu 24 września br. nasza Izba (PRBCC) wzięła udział w Konferencji pt. ,, Potencjał eksportowy i handlowy świętokrzyskich producentów sektora spożywczo-przetwórczego”,  zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Konferencja, która odbyła się pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa była znakomitą okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz promowania oferty eksportowej regionalnych produktów na rynkach międzynarodowych.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, bilateralne izby handlowe, regionalni i zagraniczni przedsiębiorcy w tym firmy z Rumunii, posłowie i europosłowie oraz samorządowcy.

Celem tegorocznego wydarzenia było nawiązanie kontaktów handlowych z kontrahentami zagranicznymi, intensyfikacja istniejącej współpracy oraz promocja regionalnej produkcji sektora.

Podczas konferencji zagraniczni goście podzielili się swoimi wrażeniami, po wizytach w lokalnych zakładach spożywczo-przetwórczych. Ponadto odbył się panel z udziałem ekspertów na temat perspektyw rozwoju eksportu produktów spożywczo-przetwórczych na priorytetowych rynkach zagranicznych.