W oparciu o swój Statu, Izba posiada określone cele biznesowe, do których należą:

Promowanie interesów biznesowych sektora prywatnego

Wsparcie rozwoju Polskiego i Rumuńskiego biznesu oraz zapewnienie odpowiednich narzędzi i usług służących rozwojowi

Udostępnienie forum do dyskusji na temat celów sektora prywatnego

Rozwijanie poczucia współpracy pomiędzy członkami

Gromadzenie i dostarczanie użytecznych informacji firmom członkowskim

Opracowywanie planów i projektów na rzecz wspierania wymiany handlowej

Prowadzenie badań na rzecz firm członkowskich

Organizowanie warsztatów edukacyjnych i szkoleniowych dla członków

Udzielanie porad prawnych członkom