Władze Izby są zdania, że współpraca z podmiotami mającymi podobne misje ma kluczowe znaczenie dla promocji biznesu. Dzięki współpracy z wieloma organizacjami jesteśmy w stanie lepiej służyć firmom członkowskim.

Dlatego też z dumą prezentujemy partnerów Polsko-Rumuńskiej Bilateralnej Izby Handlowo-Przemysłowej:

0001

Ambasada Rumunii w Rzeczypospolitej Polskiej

Stosunki Polsko-Rumuńskie można ocenić jako doskonałe, oparte na partnerstwie strategicznym, w stałym pogłębianiu i konsolidacji, a także na wysokim poziomie trwałego dialogu politycznego. Zadaniem Polsko-Rumuńskiego partnerstwa strategicznego jest stałe koordynowanie krajowych stanowisk, współpracy i podejść w wielu płaszczyznach biznesowych.

Untitled-1

Krajowy Związek Rumuńskich Pracodawców

Krajowy Związek Rumuńskich Pracodawców (UNPR) jest organizacją pozarządową non-profit, niepolityczną, zrzeszającą przedsiębiorstwa z sektora prywatnego z pełnym kapitałem rumuńskim, mieszanym lub zagranicznym. Związek został założony w 1991 roku w celu ochrony interesów małych i średnich pracodawców w zakresie usług, handlu i produkcji.

UNPR zrzesza obecnie ponad 1500 firm członkowskich, do których można dotrzeć dzięki partnerstwu podpisanemu na początku 2018 roku.