Polska będąc jedną z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji inwestycyjnych w centrum Europy oferuje wiele korzyści dla inwestorów, którzy chcą rozpocząć nowy biznes. Podczas kryzysu gospodarczego polska gospodarka jako jedna z nielicznych zdołała uniknąć globalnej recesji, odnotowując dodatnie tempo wzrostu gospodarczego, stwarzając bardzo dobre warunki do prowadzenia biznesu.

Kilka faktów:

Polska liczy około 38 milionów mieszkańców. Większość mieszkańców mieszka w miastach, przy czym około połowa populacji jest aktywna zawodowo (najwyższe stopy zatrudnienia występują w sektorze usług, przemyśle, budownictwie oraz rolnictwie).
Polska ma powierzchnie 312 000 km2. Stolicą kraju jest Warszawa, którą zamieszkuje ponad 1 700 000 mieszkańców. Inne ważne miasta to Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk czy Szczecin.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce jest otwarte dla wszystkich. Wymaga przejścia przez średnio 4 proste procedury. Cały proces zakładania firmy trwa około 37 dni i wymaga nakładów w wysokości minimum 5 000 zł (dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

Posiadanie biura przedstawicielskiego w Polsce nie wymaga powołania nowego kierownictwa ani nie zobowiązuje spółki do żadnych nakładów kapitałowych. Każdy zagraniczny przedsiębiorca może poprzez swoje przedstawicielstwo prowadzić działalność na terenie Polski, mając wszelkie cechy i prawa lokalnej firmy.

W ostatnich latach wartość eksportu polskich dóbr i usług do Rumunii przekroczyła 3 miliardy euro. Głównymi towarami eksportowymi były samochody, sprzęt elektroniczny, żywność i napoje, tworzywa sztuczne  i odzież.