Rumuńska gospodarka jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Europie. Jako największa gospodarka w Europie Środkowo-Wschodniej i druga co do wielkości w Europie Środkowej odnotowywała stały wzrost inwestycji zagranicznych. Od 2013 roku notuje również stały wzrost PKB, zaczynając od 3,4% w 2013 roku, 2,8% w 2014 roku, aż po 3,7% w 2015 roku. Tym samym gospodarka rumuńska stała się jedną z najbardziej konkurencyjnych w Unii Europejskiej.

Kilka faktów:

Rumunia jest drugim co do wielkości rynkiem Europy Środkowo-Wschodniej, liczącym ponad 20 milionów mieszkańców. Gospodarka kraju opiera się głównie na działalności usługowej, która razem z przemysłem i produkcją zatrudnia ponad połowę aktywnej zawodowo ludności i stanowi 65% PKB.

Eksport i inwestycje w Rumunii stają się coraz bardziej atrakcyjne ze względu na potencjał rynkowy, strategiczną lokalizację oraz konkurencyjne otoczenie biznesowe.

Rumunia ma powierzchnie 238 391 km2, z czego ponad 1 600 000 osób mieszka w stolicy kraju – Bukareszcie. Inne ważne miasta to Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi, Craiova, Constanţa, Braşov, Sibiu.

Rozpoczęcie działalności w Rumunii jest stosunkowo proste. Ogólnie rzecz ujmując wystarczy 12 dni, aby założyć własną działalność oraz 200 Ron minimalnego kapitału (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

Corocznie Rumuńskie firmy eksportują do Polski towary i usługi o wartości przekraczającej 1 miliard euro.