Walne Zgromadzenie Firm Członkowskich jest najważniejszym wewnętrznym procesem kształtowania sieci biznesowej i podejmowania decyzji w Izbie, łączącym wszystkie przedsiębiorstwa. Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku a jego data wyznaczana i ogłaszana zostaje przez Zarząd wszystkim firmom członkowskim.

Pierwsze Walne Zgromadzenie odbyło się 9 czerwca 2015 roku. Udział w spotkaniu wzięli Pan Lazăr Comănescu, Minister Spraw Zagranicznych Rumunii, oraz Pan Witold Waszczykowski, Minister Spraw Zagranicznych RP.  Organizatorem spotkania była Ambasada Rumunii w Polsce. W wydarzeniu wzięło udział także ponad 30 reprezentantów spółek Polskich i Rumuńskich spółek oraz przedstawiciele władz obu krajów.