Nie jesteś jeszcze członkiem? Nasi członkowie to przedsiębiorstwa, organizacje non-profit lub osoby fizyczne z korzeniami polskimi lub rumuńskimi, względnie prowadzący jakikolwiek rodzaj działalności związany ze współpracą polsko-rumuńską.

Członkostwo w PRBCC niesie wiele zalet. Decydując się na zostanie członkiem Izby weź pod uwagę, co możesz osiągnąć z zaangażowania się w prace Izby oraz kontakty, jakie dzięki PRBCC nawiążesz.

Opłaty członkowskie są roczne.

Opłaty członkowskie są corocznie ustalane przez Zarząd Izby i obowiązują od daty uchwalenia.

Na podstawie Uchwały nr. 2 / 14.09.2017, przyjętej przez Zarząd Izby, zwykłą opłatę członkowską ustalono na 1500 zł rocznie.

Proponujemy możliwość, poszerzenia poziomu swojego zaangażowania w prace Izby, co pozwoli im na lepszą reprezentację oraz wzmocnienie wizerunku Organizacji w ramach działań PRBCC.

CZŁONKOSTWO (1500 zł / rok)


 • Logo na stronie Izby (w sekcji „Członkowie”)
 • Aktywny link na stronie internetowej PRBCC
 • Opis Firmy
 • Dostęp do biuletynu
 • Dostęp do członkowskich kanałów komunikacyjnych
 • Dostęp do wszystkich wydarzeń sieciowych organizowanych przez Izbę

CZŁONKOSTWO ROZSZERZONE (3 000 zł / rok)


 • Wszystkie świadczenia zawarte w ofercie dla zwykłych członków
 • Linki polecające na stronie internetowej, Facebooku i innych platformach komunikacyjnych
 • Możliwość prezentacji Organizacji na roll-upach oraz wyświetlaczach podczas wydarzeniach organizowanych przez PRBCC
 • Nazwa i logo firmy, zawarte w biuletynie (kwartalnie)
 • Logo i opis na stronie głównej PRBCC (maksymalnie 5)
 • Dostęp do wydarzeń PRBCC z osobą towarzyszącą / gościem

CZŁONKOSTWO NADZWYCZAJNE (5 000 zł / rok)


 • Wszystkie świadczenia zawarte w ofercie członkowskiej
 • Wszystkie świadczenia zawarte w ofercie rozszerzonego członkostwa
 • Logo Organizacji na wszystkich materiałach drukowanych i promocyjnych Izby
 • Jedna oferta / aktualność / materiał reklamowy Organizacji rozesłany do wszystkich członków PRBCC oraz sieci biznesowej Izby
 • Nazwa i logo firmy we wszystkich komunikatach PRBCC
 • Dodanie reklamy / wideo / prezentacji na stronie internetowej Izby
 • Dostęp do wydarzeń PRBCC z dwoma dodatkowymi gośćmi / osobami towarzyszącymi