Zarząd Izby jest organem zarządzającym i składa się z trzech członków z różnych sektorów biznesowych. Reprezentuje on interesy członków Polsko-Rumuńskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Członkowie Zarządu są wybierani podczas Walnego Zgromadzenia Spółek Członkowskich zgodnie ze statutem. Obecny Zarząd została wybrany na inauguracyjnym posiedzeniu firm członkowskich w dniu 9 czerwca 2016 r. Posiedzenia Zarządu odbywają się co miesiąc.

Ponadto zarząd jest wspomagany przez organ wykonawczy i przez członków różnych komisji.

GHEORGHE MARIAN CRISTESCU

CHAIRMAN OF THE BOARD

Od 2016 roku Prezes Chopin Airport Development, z hotelarstwem jest związany od ponad 20 lat. Początkowo zdobywał doświadczenie zawodowe w hotelach Radisson i przez ponad 10 lat w Accor Hotels. Uzupełniał swoje doświadczenie i wiedzę uczestnicząc w licznych międzynarodowych szkoleniach menadżerskich i sprzedażowych, m.in. na Uniwersytecie w Houston. Jako Regionalny Dyrektor Sprzedaży Best Western na Polskę przyczynił się do intensywnego rozwoju sieci w kraju. Po awansie na stanowisko Dyrektora Best Western na Polskę odpowiadał za opiekę nad polskimi hotelami Best Western, koordynację działań sieci na rynku polskim oraz prowadzenie rozmów i negocjacji w sprawie nowych obiektów. Gheorghe Marian Cristescu jest m.in. laureatem nagrody „Osobowość Roku 2012” przyznawanej przez magazyn „Hotelarz”, zwycięzcą plebiscytu PrimePropertyPrize 2012 w kategorii „Człowiek Roku”, został także mianowany „Hotelarzem Roku 2013” przez portal HRS. Jako niekwestionowany lider i specjalista rynku hotelarskiego w Polsce, regularnie występuje jako panelista na najważniejszych wydarzeniach branżowych.

ERYKA GIZIŃSKA

MEMBER OF THE BOARD

Eryka Gizińska jest dyrektorem ds. Komunikacji marketingowej i komunikacji korporacyjnej z ponad 20-letnim doświadczeniem. Przez lata zarządzała największymi i najbardziej rozpoznawalnymi markami na świecie - IBM, Microsoft, Johnson&Johnson. Pracowała również jako dyrektor wykonawczy dla polskich firm: US Pharmacia i CIECH S.A. Ukończyła Wydział Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Obecnie kontynuuje studia doktoranckie w tej uczelni.

KAZIMIERZ ĆWIKŁA

MEMBER OF THE BOARD

Wiceprezes Zarządu Ptak Warsaw Expo największego w Europie Środkowej Centrum Wystawienniczo-Kongresowego oraz Wiceprezes „Ptak” S.A. oraz Prezes Ptak Outlet. Związany z Holdingiem PTAK od 1992 roku. W przeszłości pełnił funkcje w zarządach wielu spółek i stowarzyszeń. Członek Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego. Specjalizuje się w zarządzaniu, marketingu i leasingu powierzchni komercyjnych, a także organizacji handlu wydarzeń targowych i konferencji na płaszczyźnie międzynarodowej. Żonaty, czworo dzieci.

Paweł Śliwiński

MEMBER OF THE AUDIT COMMITTEE

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Finansów Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także na Uniwersytetach w Tilburgu (Holandia) i Antwerpii (Belgia). Pracował w Centralnym Biurze Maklerskim Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A., Biurze Maklerskim BRE Brokers S.A. oraz Domu Maklerskim POLINWEST S.A. Posiada licencje doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi (licencja KNF nr 111) oraz maklera papierów wartościowych (licencja KNF nr 1094). Członek Rad Nadzorczych m.in. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Carpathia Capital S.A. - pierwszej polskiej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bukareszcie.

Piotr Białowąs

FELLOWSHIP COURT

Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Zielonogórskiej oraz Podyplomowego Studium Stowarzyszenia Inicjatyw Menedżerskich. Pracował w Staropolskim Domu Maklerskim S.A. oraz Polskim Funduszu Kapitałowym S.A. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 105/2011). Prezes Zarządu Carpathia Capital S.A. (VC/PE notowana na rynku AeRO ATS Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie), członek Zarządu IPO Doradztwo Finansowe S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego INC S.A. Zasiada w Radach Nadzorczych spółek z sektora nowoczesnych technologii, budownictwa, ochrony zdrowia i produkcyjnego. Członek Komitetu Inwestycyjnego Inkubatora Innowacji INTERIOR z siedzibą w Nowej Soli.

Anita Izabela Imbre

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

Anita Izabela Imbre jest dyrektorem zarządzającym Polsko-Rumuńskiej Bilateralnej Izby Handlowo-Przemysłowej od marca 2019 roku. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu oraz koordynowaniu projektów zagranicznych. Z Rumunią związana od 2010 roku. Biegle włada językiem rumuńskim i angielskim. Aktywnie zaangażowana w rozwój polsko-rumuńskich bilateralnych relacji ekonomicznych. Pracowała dla międzynarodowych firm oraz zajmowała stanowisko Dyrektora Biura Rozwoju Polsko-Rumuńskiej Współpracy Gospodarczej przy Konsulacie Rzeczypospolitej w Luduș- Rumunia.