Jeśli myślisz o rozwoju swojego biznesu, Polska oraz Rumunia może okazać się dobrym miejscem w tym celu. Po kryzysie z 2008 roku oba kraje zdołały stworzyć odpowiednie warunki do inwestowania i rozwoju.

Jako Izba jesteśmy pełni szacunku dla tych, którzy są gotowi zrobić krok naprzód.

Polska i Rumunia są dwoma największymi krajami w Europie Środkowej, zarówno ze względu na obszar, liczbę ludności jak i PKB. Oba kraje są członkami Unii Europejskiej oraz notują znaczne stopy wzrostu gospodarczego. Razem tworzą rynek składający się blisko z 60 milionów osób.

Utrzymująca się niska inflacja, relatywnie niski dług publiczny, niskie stopy procentowe oraz stabilny kurs walutowy pozwolił Polsce i Rumunii utrzymać zadowalające wyniki podczas kryzysu, a inwestorzy zaczęli dostrzegać w tym nowych możliwości.

Czy jesteś gotów zrobić krok naprzód?

Biznes w Rumunii

Rumuńska gospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie. Jako największa gospodarka w Europie Południowo-Wschodniej i druga co do wielkości w Europie Środkowo-Wschodniej, Rumunia odnotowała stały wzrost inwestycji zagranicznych. Wzrost PKB na poziomie 3,4% w 2013 roku, 2,8% w 2014 roku i 3,7% w 2015 roku pozwolił Rumuńskiej gospodarce stać się jednym z najbardziej konkurencyjnych rynków w Unii Europejskiej.

Więcej

Biznes w Polsce

Polska będąc jedną z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji inwestycyjnych w centrum Europy oferuje wiele zalet dla inwestorów, którzy chcą rozpocząć nową działalność. Podczas kryzysu gospodarczego Polska zdołała uniknąć globalnej recesji, a nawet osiągnąć dodatni wskaźnik wzrostu gospodarczego, co stwarza doskonałe warunki biznesowe.

Więcej